Ovlivní počet motivů cenovou nabídku ?

Ovlivní počet motivů cenovou nabídku ?

Počet motivů při výrobě jedné zakázky cenu buttonů neovlivní, pro stanovení cenové
nabídky je rozhodující celkový počet vyráběných buttonů, jejich velikost a druh.