FAQ

Everything listed under: cena

  • Ovlivní barevnost motivů cenovou nabídku ?

    Barevnost buttonů při výrobě cenu buttonů neovlivní (především pro běžné počty do 5000ks), pro stanovení cenové nabídky je rozhodující především celkový počet vyráběných buttonů, jejich velikost a druh.

  • Ovlivní počet motivů cenovou nabídku ?

    Počet motivů při výrobě jedné zakázky cenu buttonů neovlivní, pro stanovení cenové
    nabídky je rozhodující celkový počet vyráběných buttonů, jejich velikost a druh.