Výroba více druhů buttonů stejné velikosti.

Výroba více druhů buttonů stejné velikosti.

Výroba více druhů buttonů stejné velikosti (spínací špendlík, magnet, zrcátko, klip, …) se provádí ve stejné matrici příslušné velikosti, nutno pouze dle seznamu uvedeného v návodu před zahájením výroby vložit nebo vyjmout distanční podložku (v závislosti na typu vyráběného produktu).